แปรงแถบ/Strip brush

แปรงแถบ/Strip brush

แปรงแถบเส้นตรงแบบฐานโลหะ ขนแปรงอัดแน่นเรียงชิดติดกันตลอดความยาว ไม่มีช่องว่าง เหมาะสำหรับงานซีลปิดช่องว่างของประตู, อาคาร, เครื่องจักร, ป้องกันลม, ฝุ่น, นก, แมลง

สามารถสั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้

ตัวอย่างการใช้งาน

รางอลูมิเนียมสำหรับใช้ประกอบเข้ากับแปรง เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

รางความยาวมาตรฐาน 200cm มีทั้งแบบตรงและแบบฉาก หากต้องการขนาดอืน ก็สามารถสั่งทำได้ (มีจำนวนสั่งขั้นต่ำ)

strip brush with aluminium bracket