แปรงลูกกลิ้งขด
แปรงลูกกลิ้งขด (Spiral roller brush) ผลิตขึ้นโดยนำแปรงแถบเส้นตรง ขดรอบเพลาด้วยเครื่องจักร ให้ได้ขนาดและความยาวที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถเลือกให้ขดชิด เพื่อให้มีความหนาแน่น หรือขดห่างเพื่อลดความหนาแน่นหรือเพื่อให้แปรงทำหน้าที่เป็นเกลียวลำเลียงเศษวัสดุที่ต้องการปัดได้

แปรงลูกกลิ้งขดบนท่อสแตนเลส

แปรงลูกกลิ้งขดบนท่อสแตนเลส

ขดชิด ขนแปรงไนลอนพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตขณะใช้งาน

มีระยะห่างระหว่างขด เพื่อใช้ลำเลียงชิ้นงาน

spiral brush

แปรงลูกกลิ้งขด ขนแพะ

แปรงลูกกลิ้งขด ขนแพะ

ขนแพะ นิ่มเป็นพิเศษ ไม่ก่อให้เกิดรอยขัดบนชิ้นงาน

ขดลงบนเพลาสแตนเลส

spiral brush

แปรงลูกกลิ้งขดชิด

แปรงลูกกลิ้งขดชิด

ขนแปรงความหนาแน่นสูง

แปรงลูกกลิ้งขด ไม่มีแกน

แปรงลูกกลิ้งขดไม่มีแกน

สำหรับนำไปประกอบลงบนเพลาเดิม ลดขั้นตอนการขนส่ง

 

แปรงขด ขนแปรงไนลอนผสมผงขัด

แปรงขด ขนแปรงไนลอนผสมผงขัด

ขนแปรง Abrasive nylon สำหรับขดลบคมบนชิ้นงานโลหะแผ่น