แปรงแถบขดข้าง

แปรงแถบขดข้าง

แปรงแถบขดข้าง ผลิตโดยนำแปรงแถบเส้นตรงมาขดให้เป็นวงกลม โดยขนแปรงชี้ไปในแนวแกน ใช้สำหรับครอบหัวกัดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุไม่ให้ฟุ้งกระจาย หรือครอบหัวดูดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดฝุ่น

แปรงขดข้าง
แบบแปรงขดข้าง
ตารางขนาดแปรงขดข้าง

แปรงลักษณะนี้จะผลิตออกมาให้ขนาด OD โตกว่าบริเวญเบ้าสวมเล็กน้อย เพื่อให้แปรงยึดกับเบ้าจับแปรงได้อย่างมั่นคง

แปรงดูดฝุ่น