แปรงแผ่น/แปรงแถบตอกขน
plate brush

แปรงแผ่นแบบตอกขน

เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องจักร หรือสายการผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อทำความสะอาดสายพานลำเลียง, พาชิ้นงาน, กดชิ้นงาน, รองลื่น, ฯลฯ

ขนาดแปรงแผ่น

สามารถกำหนดขนาดได้ตามต้องการ ทั้งความหนา, ความกว้าง, ความยาว, ความสูงของขนแปรง และจำนวนแถว

Brush fill pattern

สามารถกำหนดจำนวนแถว, ระยะห่างระหว่างรูตอกขนได้