แปรงขดใน

แปรงขดใน (Inward spiral brush) คือแปรงแถบที่นำมาขดให้ขนแปรงชี้เข้าไปด้านใน เพื่อใช้ขัด, ปัดทำความสะอาดผิวนอกของชิ้นงานทรงกระบอก เช่น เส้นลวด แท่งบิลเล็ต หรือปัดทำความสะอาดเครื่องมือตัดเจาะหลังการใช้งาน

inward strip brush
แบบแปรงขดใน
ตารางขนแปรง

แปรงขดในพร้อมโฮลเดอร์

แปรงขดใน