แปรงพู่กัน

แปรงพู่กัน

แปรงพู่กัน สามารถออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ปัดทำความสะอาด, ขัดเศษโลหะ, ขัดสี/สนิม, หยอดน้ำมัน, ฯลฯ

แปรงพู่กันลวดเหล็ก

แปรงพู่กัน ลวดเหล็ก

ลวดเหล็กชุบทองเหลือง ขนาดแกน 6mm สำหรับขัดทั่วไป, ขัดสนิม, ขัดสี, ทำความสะอาดชิ้นงานโลหะ

แปรงหยอดน้ำมัน

แปรงพู่กัน หยอดน้ำมัน

แปรงพู่กันขนไนลอน

มีเกลียวทองเหลือง และรูผ่าน สำหรับใช้หยอดน้ำมันลงบนโซ๋

แปรงพู่กันทองเหลือง

แปรงพู่กัน ขนทองเหลือง

แปรงพู่กันขนทองเหลือง

ก้านลวดพัน ยาวพิเศษ

แปรงพู่กันลบคม
End brush Dia 25mm Silicon carbide

แปรงพู่กัน ขนแปรงไนลอนผสมผงขัด

ขนแปรง Abrasive nylon สำหรับใช้ขัดลบครีบคมที่เกิดจากการมิลลิ่ง ชิ้นงานโลหะ

ภายหลังการปัดขอบชิ้นงานจะเรียบลื่น และมีลักษณะโค้งมนเล็กน้อย