แปรงกวาดหญ้าเทียม

Uncategorized
แปรงกวาดหญ้าเทียม

แปรงสามเหลี่ยม ขนาดแปรงแต่ละด้านเมื่อประกอบขึ้นมาแล้ว ยาวด้านละ 1350mm