แปรงมือ/Hand brush

Brush
featured image
แปรงมือ/Hand brush
แปรงมือแบบมาตรฐาน

Hand brush

แปรงมือ (Hand brush) สำหรับใช้งานขัดทำความสะอาดด้วยมือ เช่น ขัดสนิม, ขัดแม่พิมพ์, ขัดเขม่า, ปัดฝุ่น, ฯลฯ

มีทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย และสามารถสั่งผลิตตามความต้องการได้